RETOX

1.        Activitate

 

REGISTRUL DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ (RETOX)

 

CE ESTE REGISTRUL DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ (ReTox)?

ReTox este un sistem informatic național prin care datele despre amestecurile chimice periculoase notificate de agenții economici devin disponibile imediat personalului medical, cu scopul de a trata corespunzător o persoană vătămată și de a reduce cât mai mult consecințele exCpunerii acute.