<p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Activitate</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>REGISTRUL DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ (RETOX)</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>CE ESTE REGISTRUL DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ (ReTox)?</strong></p><p>ReTox este un sistem informatic național prin care datele despre amestecurile chimice periculoase notificate de agenții economici devin disponibile imediat personalului medical, cu scopul de a trata corespunzător o persoană vătămată și de a reduce cât mai mult consecințele exCpunerii acute.</p><p>Utilizarea potrivit instrucţiunilor din etichetă a substanţelor şi amestecurilor periculoase introduse pe piaţă nu poate exclude posibilitatea apariţiei accidentelor generate de expunerea (ne)intenţionată a omului prin ingestie, inhalare sau prin contact cu pielea.</p><p>În acest sens, este crucial pentru personalul medical să aibă acces imediat la informaţii relevante cu privire la substanţele chimice conţinute în amestecul în cauză. Informarea personalului medical sau a publicului cu privire la simptomele şi tratamentul intoxicaţiilor acute este principala sarcină a centrelor&nbsp; de expertiza şi informare toxicologică.</p><p><strong>CINE NOTIFICĂ INFORMAȚIILE ÎN ReTox?</strong></p><p>Conform art. 45 din Regulamentul 1272/2008 (CLP), importatorii sau utilizatorii din aval au obligatia de a transmite informatii despre produsele sau amestecurile lor periculoase catre centrele pentru controlul intoxicatiilor. In ReTox, aceasta persoana a fost denumita &ldquo;<strong>notificator</strong>&rdquo; fiind considerata o persoana fizică autorizată sau o persoană juridică care a elaborat sau/si tradus in limba romana eticheta si fisa cu date de securitate, furnizand date continute in aceste documente, pe propria răspundere.</p><p><strong>CÂND TREBUIE TRANSMISĂ NOTIFICAREA?</strong></p><p>Un produs sau un amestec este notificat inainte de prima punere la dispoziţie, în România a unui amestec, în vederea comercializării sau utilizării sale (contra cost ori gratuit).</p><p><strong>CE PRODUSE SE NOTIFICĂ ?</strong></p><p><strong>În ReTox trebuie notificate toate amestecurile/produsele chimice periculoase</strong>, (denumite în continuare, <em>amestecuri sau produse</em>), adică orice formulare ce poate fi cumpărată, dobândită, sau utilizată, care are o etichetă şi o fişă cu date de securitate, şi care face parte dintr-o &bdquo;clasă de pericol&rdquo; sau are alocat cel putin una din frazele EUH. În ReTox sunt notificate numai amestecurile care au un pericol de natură fizică şi/ sau toxicologică, aşa cum este prevazut în Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP). Substanţele nu se notifică, atâta timp cât informaţia despre denumirea chimică apare pe etichetă şi/sau în fişa cu date de securitate. Datele trebuie introduse numai pentru amestecurile / produsele existente pe piata Romaniei.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ghiduri. protocoale si proceduri</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Manuale&nbsp;</strong></p><p><strong>Proceduri</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Parteneri</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>MINISTERUL SĂNĂTĂȚII</strong>: <a href="http://www.ms.ro/">http://www.ms.ro/</a></p><p><strong>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE &quot;CAROL DAVILA&quot; BUCUREŞTI</strong>: <a href="http://www.umf.ro/">http://www.umf.ro/</a></p><p><strong>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TARGU-MURES</strong>: <a href="https://www.umftgm.ro/">https://www.umftgm.ro/</a></p><p><strong>MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PĂDURILOR</strong>: <a href="http://www.mmediu.ro/">http://www.mmediu.ro/</a></p><p><strong><em>AGENTIA NATIONALĂ</em></strong>&nbsp;<strong>PENTRU&nbsp;<em>PROTECTIA MEDIULUI: </em></strong><a href="http://www.anpm.ro/">www.anpm.ro/</a> ;</p><p><strong>RUCODEM</strong> &ndash; Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți: <a href="http://www.rucodem.ro/">http://www.rucodem.ro/</a></p><p><strong>AIVR</strong> - Asociaţia patronală din Industria de Vopsele din România: <a href="http://www.aivr.ro/">www.aivr.ro/</a></p><p><strong><em>AIPROM</em></strong> - Asociatia Industriei de Protectia Plantelor din Romania: <a href="http://www.aiprom.ro/">www.aiprom.ro/</a> &nbsp;</p><p><strong><em>APDCR -</em></strong> Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Chimicale din România: <a href="http://www.apdcr.ro/">www.apdcr.ro/</a></p><p><strong>LUBRICHEM</strong>-Patronatul Producatorilor si Importatorilor de Lubrifianti, Chimicale si Accesorii Auto: <a href="http://www.lubrichem.ro/">http://www.lubrichem.ro/</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Adrese utile</strong></p><p>&nbsp;</p><p align="center"><strong>1. CENTRE DE INFORMARE TOXICOLOGICA ROMÂNIA</strong></p><p><strong>SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTI </strong></p><p><a href="http://www.scub.ro/">http://www.scub.ro/</a></p><p>Adresa: Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti, cod 014461</p><p>Telefon: (021) 599.23.00; (021) 599.23.08</p><p>Telefon urgenta: 962</p><p>Fax: (021) 599.22.57</p><p>E-Mail: <a href="mailto:spital@urgentafloreasca.ro">spital@urgentafloreasca.ro</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII GRIGORE ALEXANDRESCU</strong></p><p><a href="http://spitalulgrigorealexandrescu.ro/acasa/">http://spitalulgrigorealexandrescu.ro/acasa/</a></p><p>Adresa: Bd. Iancu de Hunedoara, nr.30-32, Sector 1, București</p><p>Centrala Telefonică: +40-21-316.93.66</p><p>E-mail: <a href="mailto:alexandrescugrigore@yahoo.com">alexandrescugrigore@yahoo.com</a>; <a href="http://toxapel.ro/">http://toxapel.ro/</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>UNITATEA PRIMIRI URGENTE</strong></p><p>Tel: +40-21-311.09.94</p><p>Tel: +40-21-316.93.66 int. 133/155</p><p>Interior direct (cu Sp. de urgență, SAMB, politia, pompierii): 158</p><p>&nbsp;</p><p><strong>TOXAPEL (Urgențe Toxicologice)</strong></p><p>Tel: +40-210.62.82</p><p>Tel: +40-21-210.61.83</p><p>&nbsp;</p><p><strong>SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ</strong></p><p><strong>Compartiment Clinic Medicina Muncii</strong></p><p>Tîrgu-Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 28 - etaj II</p><p>Tel: +40365882557</p><p><a href="http://www.spitaljudeteanmures.ro/">http://www.spitaljudeteanmures.ro/</a></p><p>Email: secretariat.boliprofesionale@gmail.com</p><p>&nbsp;</p><p><strong>SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-MUREȘ</strong></p><p><a href="http://www.spitalmures.ro/">http://www.spitalmures.ro/</a></p><p>adresa: str. Ghe. Marinescu, nr. 50, Tg-Mureș, judeţul Mureş</p><p>Tel: 0265 - 212111, 211292, 217235</p><p>Fax. 0265 &ndash;215768</p><p>Email: <a href="mailto:comunicare@spitalmures.ro">comunicare@spitalmures.ro</a>&nbsp; <a href="mailto:secretariat@spitalmures.ro">secretariat@spitalmures.ro</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. SPITALE DE URGENTA JUDETENE si ale MUNICIPIULUI BUCURESTI</strong></p><p>Judetul Alba: <a href="http://www.spitalalba.ro/wp/">http://www.spitalalba.ro/wp/</a></p><p>Judetul Arad: <a href="http://www.scjarad.ro/">http://www.scjarad.ro/</a></p><p>Judetul Arges: <a href="http://www.sjupitesti.ro/">http://www.sjupitesti.ro/</a></p><p>Judetul Bacau: &nbsp;<a href="http://sjubc.ro/">http://sjubc.ro/</a></p><p>Judetul Bihor: <a href="http://spitaljudetean-oradea.ro/web/">http://spitaljudetean-oradea.ro/web/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud" title="Județul Bistrița-Năsăud">Bistriţa-Năsăud</a> : <a href="http://spital.bistrita.ro/">http://spital.bistrita.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani" title="Județul Botoșani">Botoşani</a>: <a href="http://www.spitalulmavromati.ro/">http://www.spitalulmavromati.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bra%C8%99ov" title="Județul Brașov">Braşov</a>: <a href="http://www.hospbv.ro/">http://www.hospbv.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Br%C4%83ila" title="Județul Brăila">Brăila</a>: <a href="http://www.spitalbraila.ro/">http://www.spitalbraila.ro/</a></p><p><a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti" title="București">Bucureşti</a>: <a href="http://www.suub.ro/">www.suub.ro/</a>; <a href="http://www.scub.ro/">http://www.scub.ro/</a>; <a href="http://www.bagdasar-arseni.ro/">http://www.bagdasar-arseni.ro/</a>; <a href="http://www.spitalul-elias.ro/">http://www.spitalul-elias.ro/</a>; <a href="https://www.sanador.ro/spital/compartiment-primiri-urgente/">https://www.sanador.ro/spital/compartiment-primiri-urgente/</a>; <a href="http://www.sfib.ro/">http://www.sfib.ro/</a>; <a href="http://www.scumc.ro/">http://www.scumc.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u" title="Județul Buzău">Buzău</a>: <a href="http://www.spitalulbuzau.ro/">http://www.spitalulbuzau.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Cara%C8%99-Severin" title="Județul Caraș-Severin">Caraş-Severin</a>: <a href="http://www.spitaluljudeteanresita.ro/">http://www.spitaluljudeteanresita.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i" title="Județul Călărași">Călăraşi</a>&nbsp; : <a href="http://www.esanatate-calarasi.ro/">http://www.esanatate-calarasi.ro/</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Cluj" title="Județul Cluj">Cluj</a>: <a href="http://www.scju-cluj.ro/">http://www.scju-cluj.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Constan%C8%9Ba" title="Județul Constanța">Constanţa</a>: <a href="http://www.spitalulconstanta.ro/">www.spitalulconstanta.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Covasna" title="Județul Covasna">Covasna</a>: <a href="http://spitfog.ro/">http://spitfog.ro/</a></p><p>Judetul <em>Damboviţa: </em><a href="http://www.spitaldb.ro/">www.spitaldb.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Dolj" title="Județul Dolj">Dolj</a>: <a href="http://www.scjuc.ro/">www.scjuc.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Gala%C8%9Bi" title="Județul Galați">Galaţi</a>: <a href="http://www.spitalulurgentagalati.ro/">www.spitalulurgentagalati.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Giurgiu" title="Județul Giurgiu">Giurgiu</a>: <a href="http://www.spitalul-jud-giurgiu.ro/">www.spitalul-jud-giurgiu.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Gorj" title="Județul Gorj">Gorj</a>: <a href="http://www.spitalgorj.ro/">www.spitalgorj.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Harghita" title="Județul Harghita">Harghita</a>: <a href="http://www.spitalmciuc.ro">www.spitalmciuc.ro</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Hunedoara" title="Județul Hunedoara">Hunedoara</a>: <a href="http://spitaldeva.ro/spitaldeva/">http://spitaldeva.ro/spitaldeva/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ialomi%C8%9Ba" title="Județul Ialomița">Ialomiţa</a>: <a href="http://www.spitalslobozia.ro/">www.spitalslobozia.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ia%C8%99i" title="Județul Iași">Iaşi</a>: <a href="http://www.spitalspiridon.ro/">www.spitalspiridon.ro/</a></p><p>Judetul Ilfov: <a href="http://scjuilfov-asec.ro/">http://scjuilfov-asec.ro/</a></p><p>Judetul Maramures: <a href="http://www.spitaljbm.ro/">http://www.spitaljbm.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Mehedin%C8%9Bi" title="Județul Mehedinți">Mehedinţi</a>: <a href="http://www.spitjudseverin.ro/">www.spitjudseverin.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Mure%C8%99" title="Județul Mureș">Mureş</a>: <a href="http://www.spitalmures.ro/">www.spitalmures.ro/</a> ; <a href="http://www.spitaljudeteanmures.ro/">www.spitaljudeteanmures.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Neam%C8%9B" title="Județul Neamț">Neamţ</a>: <a href="http://www.sjuneamt.ro/">www.sjuneamt.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Olt" title="Județul Olt">Olt</a>: <a href="http://www.spjslatina.ro/">www.spjslatina.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Prahova" title="Județul Prahova">Prahova</a>: <a href="http://www.sjup.ro/">www.sjup.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Satu_Mare" title="Județul Satu Mare">Satu Mare</a>: <a href="http://sjusm.ro/">http://sjusm.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_S%C4%83laj" title="Județul Sălaj">Sălaj</a>: <a href="http://www.spitalzalau.ro/">www.spitalzalau.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Sibiu" title="Județul Sibiu">Sibiu</a>: <a href="http://www.scjs.ro/">www.scjs.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Suceava" title="Județul Suceava">Suceava</a>: <a href="http://www.spitaluljudeteansuceava.ro/">www.spitaluljudeteansuceava.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Teleorman" title="Județul Teleorman">Teleorman</a>: <a href="http://www.spitalulalexandria.ro/">http://www.spitalulalexandria.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Timi%C8%99" title="Județul Timiș">Timiş</a>: <a href="http://www.hosptm.ro/">www.hosptm.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Tulcea" title="Județul Tulcea">Tulcea</a>: <a href="http://www.spitaltulcea.ro/">www.spitaltulcea.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Vaslui" title="Județul Vaslui">Vaslui</a>: <a href="http://www.sjuvaslui.ro/">www.sjuvaslui.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea" title="Județul Vâlcea">Vâlcea</a>: <a href="http://www.sjv.ro/">www.sjv.ro/</a></p><p>Judetul <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Vrancea" title="Județul Vrancea">Vrancea</a>: <a href="http://www.spitalvn.ro/">www.spitalvn.ro/</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Informatii Publice</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>CE TREBUIE FĂCUT ÎN CAZ DE INTOXICAȚIE?</strong></p><ul><li><b><b>&bull; </b></b><strong>Apelați medicul dvs. </strong></li><li><b><b>&bull; </b></b><strong>PENTRU COPII APELAȚI CENTRUL TOXAPEL +40-210.62.82; +40-21-210.61.83</strong></li><li><b><b>&bull; </b></b><strong>ÎN CAZ DE URGENȚĂ VITALĂ FORMAȚI NUMĂRUL UNIC DE URGENȚĂ 112</strong></li></ul><ul><li><b><b>&bull; </b></b><strong>Nu așteptați ca simptomele de intoxicație să apară pentru a telefona la medic</strong>.</li><li><b><b>&bull; </b></b><strong>Nu administrați lapte</strong>; laptele nu este un antidot!</li><li><b><b>&bull; </b></b><strong>Nu provocați voma!</strong> Rareori este indicată. Cereți sfatul centrului de informare toxicologică sau medicului</li><li><b><b>&bull; </b></b>În cazul contactului unui produs periculos cu ochii sau cu pielea, <strong>spălați abundent cu apă curată </strong></li><li><b><b>&bull; </b></b>În cazul emanțiilor de gaze iritante sau toxice<strong> evacuați persoanele prezente și aerisiți bine incinta</strong></li><li><b><b>&bull; </b></b><strong>Păstrați la îndemână ambalajul produsului care a provocat intoxicația</strong></li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>CE ÎNTREBĂRI VI SE VOR ADRESA ÎN CAZUL ÎN CARE APELAȚI UN CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ?</strong></p><ul><li><b><b>&bull; </b></b>Vârsta victimei (copil sau adult)</li><li><b><b>&bull; </b></b>Numele produsului cu care s-a intoxicat</li><li><b><b>&bull; </b></b>Cantitatea de produs care a fost ingerată</li><li><b><b>&bull; </b></b>Cum s-a petrecut accidentul (intoxicația) &ndash; accidental, tentativă de suicid</li><li><b><b>&bull; </b></b>Cum se manifestă persoana intoxicată, ce simptome are</li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>LEGĂTURI UITLE:</strong></p><p>Ministerul&nbsp; Sănătății România:&nbsp;<a href="http://www.ms.ro/">http://www.ms.ro/</a></p><p>Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă a Ministerului Sănătății:&nbsp;<a href="http://www.ms.ro/upload/7.%20Comisia%20de%20farmacologie%20clinica,%20toxicologie%20si%20toxicodependenta.pdf">http://www.ms.ro/upload/7.%20Comisia%20de%20farmacologie%20clinica,%20toxicologie%20si%20toxicodependenta.pdf</a></p><p>Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor România:&nbsp;<a href="http://www.mmediu.ro/">http://www.mmediu.ro/</a></p><p>European Chemical Agency (ECHA):&nbsp;<a href="https://echa.europa.eu/">https://echa.europa.eu/</a></p><p>European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT):&nbsp;<a href="https://www.eapcct.org/">https://www.eapcct.org/</a></p><p>Clinical Toxicology Joural:&nbsp;<a href="http://www.tandfonline.com/toc/ictx20/current">http://www.tandfonline.com/toc/ictx20/current</a></p><p>International Union of Toxicology:&nbsp;<a href="http://www.iutox.org/">http://www.iutox.org/</a></p><p>&nbsp;</p>