<p><strong>REGISTRELE REGIONALE DE CANCER (RRC)</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>CE SUNT REGISTRELE REGIONALE DE CANCER</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Registre Regionale de Cancer &ndash; dezvoltate prin proiectul RO19.05: <strong>&bdquo;Largirea gamei si imbunatatirea planificarii serviciilor acordate pacientului prin registre de boli imbunatatite&rdquo;</strong> finantat prin Mecanismul Financiar EEA 2009-2014</p><p>Registrele Regionale de Cancer au fost înfiinţate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 2027/2007.</p><p>Prin Ordinul 2027/2007 s-au înfiinţat Centrele regionale de implementare a Registrelor regionale de cancer şi s-a reglementat alinierea activităţilor de înregistrare a a datelor privind bolnavii de cancer la standardele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii/Agenţia Internaţională de Cercetare a Cancerului (WHO/IARC) şi ale Reţelei Europene a Registrelor de Cancer (ENCR).</p><p align="center"><a href="sites\insp\files\img\Organizare RRC Romania.PNG" target="_top"><img src="sites\insp\files\img\Organizare RRC Romania.PNG" style="width: 473px; height: 355px;" /></a></p><p>Patru din cele opt Centre de implementare a registrelor regionale funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, acoperind 52,8% din totalul populaţiei din România.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>ACOPERIREA TERITORIALA A REGISTRELOR REGIONALE DE CANCER &ndash; POPULATIA TINTA&nbsp;</strong></p><p>&nbsp;</p><p align="center"><a href="sites\insp\files\img\Acoperire terit RRC.PNG" target="_top"><img src="sites\insp\files\img\Acoperire terit RRC.PNG" style="width: 687px; height: 827px;" /></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>GRAFIC &ldquo;PONDEREA POPULATIEI TINTA PE REGIUNI&rdquo;</strong></p><p>&nbsp;</p><p align="center"><a href="sites\insp\files\img\Ponderea populatiei tinta pe regiuni.PNG" target="_top"><img src="sites\insp\files\img\Ponderea populatiei tinta pe regiuni.PNG" style="width: 646px; height: 385px;" /></a></p><p><strong>Definiţie: </strong></p><p>Inregistrarea cancerelor este&nbsp; procesul <em>continuu</em> şi <em>sistematic</em> de colectare de informaţii privind cazurile de cancer diagnosticate.&nbsp; Înregistrarea cancerelor se realizează din surse de date primare multiple si variate.&nbsp; Scopul principal al înregistrării cazurilor de cancer este acela de a evalua povara bolii în populaţie şi impactul acesteia asupra sistemului de sănătate.</p><p>Registrul Cancer colectează, stocheză, analizează şi interpretează datele privind cazurile de cancer aparute la persoanele rezidente intr-un teritoriu geografic sau administrativ definit, acoperit de registru.</p><p>Din punct de vedere al populaţiei vizate, registrele de cancer se clasifică în:</p><p>1. &nbsp;Registrele Populaţionale de Cancer - înregistrează toate cazurile noi de cancer dintr-o populaţie definită, rezidentă intr-o zonă geografică, în scopul supravegherii epidemiologice a bolii: furnizarea de date pentru calculul indicatorilor de incidenţă, prevalenţă şi mortalitate specifici.</p><p>2. &nbsp;Registrele Instituţionale de Cancer (de spital) - înregistrează toate cazurile diagosticate şi tratate dintr-un spital, în general fără informaţii privind populaţia de referinţă, în scopul monitorizării îngrijirii clinice şi planificării serviciilor furnizate de unitatea sanitară. Registrele instituţionale de cancer se constituie în sursă de informaţii pentru registrele populaţionale de cancer şi se recomandă a fi organizate în unităţi sanitare cu o cazuistică de peste 500 de cazuri pe an.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Scopurile Registrelor populaţionale de cancer</strong></p><p>&nbsp;</p><p>- &nbsp;Dezvoltarea si mentinerea unui sistem de raportare a incidentei cancerului;</p><p>- &nbsp;Evaluarea impactului si controlul cancerului in populatie;</p><p>- &nbsp;Resursa de informatii pentru cercetarea cancerului si a cauzelor aparitiei sale intr-o populatie;</p><p>- &nbsp;Sursa de informatii pentru evaluarea programelor de preventie si control al cancerului;&nbsp;</p><p>- &nbsp;Sursa primara de date pentru studii populationale caz-control, studii de cohorta, studii clinice si analize de supravietuire;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Legislatie</strong></p><p>&nbsp;</p><p>- &nbsp;Ordinul Ministrului Sanatatii 2027/2007: <a href="http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/87459">http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/87459</a></p><p>- &nbsp;Hotararea Guvernului nr. 206/2015 privind programele nationale de sanatate in anii 2015-2016:&nbsp;<a href="http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/166745">http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/166745</a></p><p>- &nbsp;Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 386/2015 privind normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anii 2015-2016:&nbsp;<a href="http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/166877">http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/166877</a></p><p>- &nbsp;LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor:&nbsp;<a href="http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32733">http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32733</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Resurse Bibliografice</strong></p><p>&nbsp;</p><p>- &nbsp;Principiile si metodologia inregistrarii Cancerului, IARC publicatie stiintifica nr.95; 1999</p><p>- &nbsp;Clasificarea Internationala a Maladiilor Oncologice, editia a 3-a, OMS, [pdf, <a href=" sites\insp\files\Legislatie\CIM-O3.pdf">CIM&ndash;O3</a>]:&nbsp;</p><p>- &nbsp;Clasificarea Internationala a Maladiilor, revizia a 10-a, OMS [pdf, <a href=" sites\insp\files\Legislatie\ICD10a.pdf">ICD10a</a>]</p><p>- &nbsp;Incidenta Cancerului in 5 Continente, IARC, vol. I- X: <a href="http://ci5.iarc.fr/Default.aspx">http://ci5.iarc.fr/Default.aspx</a></p><p>- &nbsp;Ghidul de utilizare a aplicatiei</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Legaturi utile</strong></p><p>&nbsp;</p><p>- &nbsp;Observatorul European al Cancerului/ European Observatory of Cancer: <a href="http://eco.iarc.fr/">http://eco.iarc.fr/</a></p><p>- &nbsp;Agentia Internationala de Cercetare a Cancerului/ International Agency for Cancer research: <a href="http://www.iarc.fr/">http://www.iarc.fr/</a></p><p>- &nbsp;Globocan &ndash; incidenta si mortalitatea prin cancer estimate, 2012: <a href="http://globocan.iarc.fr/Default.aspx">http://globocan.iarc.fr/Default.aspx</a></p><p>- &nbsp;Grell &ndash; Grupul de registre si epidemiologie a cancerului din statele de limba latina: <a href="http://www.grell-network.org/home-1/home_en">http://www.grell-network.org/home-1/home_en</a></p><p>- &nbsp;EUROCOURSE: Europa impotriva cancerului: Optimizarea utiliziraii registrelor pentru excelenta in cercetarea stiintifica: <a href="http://www.eurocourse.org/">http://www.eurocourse.org/</a></p><p>- &nbsp;Initiativa Globala pentru dezvoltarea registrelor de cancer: <a href="http://gicr.iarc.fr/">http://gicr.iarc.fr/</a></p><p>- &nbsp;Registrul Regional de Cancer Nord-Vest: <a href="http://nwcanportal.iocn.ro/html/registrul_de_cancer_-_prezenta.html">http://nwcanportal.iocn.ro/html/registrul_de_cancer_-_prezenta.html</a></p>